Kontroll
och rådgivning

Se videon igen Boka ett möte

Hantera potentiellt explosivt dam med yttersta försiktighet

Extrem försiktighet bör iakttas om du verkar I en miljö där dam från aluminium eller ek (klassificering ST1) frigörs t ex i samband med slipning. I gällande ATEX regelverk ska potentiellt explosivt dam samlas in separat och får inte blandas med vanligt metalldamm. Hamach kan därför nu erbjuda en lösning för detta med HCV

Kreativ ingenjörskonst

Hamach erbjuder kompletta och hållbara lösningar för såväl mixrum som verkstad. Dessutom erbjuds kompletta lösningar för dammutsugning i miljöer där säkerhet, kvalitet, hållbarhet och innovation är grundläggande krav, detta oavsett budget. Tack vare ingenjörerna från Hamach och deras uppfinningsrikedom och materialkunskap kan vi nu lansera HCV:s Föravskiljare, ett unikt sätt att hantera potentiellt explosivt damm på ett säkert och tryggt sätt.
Det är samma uppfinningsrikedom som gjort Nederländerna kända över hela världen. Ett land som till stora delar ligger under havsvattennivån behöver tänka okonventionellt för att skydda sin framtid. Bland många uppfinningar från Nederländerna är det kanske främst värt att nämna Delta Works som skyddar det nederländska fastlandet från översvämningar via vallar, slussar, diken och stormbarriärer.